Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:38:04
Richard... Benim için, Richard, yapma.
1:38:06
Ann, ne yapýyorsun?
Çekmeceden uzaklaþ.

1:38:09
Yapmak istediðin þey çýlgýnca.
Sana izin veremem, Richard.

1:38:12
Ann!
1:38:13
Damien'ý kafana taktýn.
Bu seni hasta ediyor.

1:38:16
Hançerleri bana ver.
1:38:35
- Hançerlerin burada.
- Ann...

1:38:38
Ben daima onundum.
1:38:46
Damien!
1:38:57
Damien!
1:39:58
"Sahte havariler için, kendilerini Ýsa'nýn
havarileri olarak gösteren hilekarlar için."


Önceki.
sonraki.