Escape from Alcatraz
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:00
B ve C'yi! Sayýn!
:08:18
- 25 C bölümünde, ilk sýra.
- 20 B bölümünde, ilk sýra.

:08:22
- 23 C bölümünde, ikinci sýra.
- 17 B bölümünde, ikinci sýra.

:08:31
Çýkýn! B ve C.
:08:49
Kýpýrdayýn!
:08:53
Yakaný düðmele, çocuk.
:09:41
Çatal yok.
:09:44
Hey, çatal yok.
:09:47
Sen gördün mü?

Önceki.
sonraki.