Moonraker
prev.
play.
mark.
next.

:10:01
- Vi ma finne den romfergen.
- Ja, sir.

:10:05
- Er det aIt?
- Bare et oyebIikk. Jeg har noe tiI deg.

:10:12
RuII opp hoyre erme.
:10:16
Denne bIir gitt ut som standardutstyr.
:10:18
Fest den rundt handIeddet.
:10:24
Den aktiveres av
nerveimpuIser fra handIeddet.

:10:28
Sann?
:10:31
Ah, takk, 007!
:10:34
- Vaer forsiktig.
- Ja, Q.

:10:36
Fem panserbrytende
piIer med bIa spiss,

:10:39
fem cyanid-beIagte med r od spiss,
forarsaker dod i Iopet av 30 sekunder.

:10:43
Du ma fa dem ut i butikkene for juI!
:10:47
God dag.
:11:00
- VeIkommen tiI CaIifornia, Mr. Bond.
- Jeg Iiker det aIIerede.

:11:15
Jeg heter Corinne Dufour.
:11:17
SkaI du vise meg rundt?
:11:20
Nei, jeg er bare en ringe piIot
for Drax Corporation.

:11:34
Dette er Drax-godset.
AIt du ser eies av Mr. Drax.

:11:39
- Han eier mye.
- Det han ikke eier viI han ikke ha.

:11:48
Vi naermer oss hovedbygningene.
:11:52
- Er det der Moonraker Iages?
- Det stemmer.

:11:55
Verksteder, hangarer,
design og eksperimenteIIe kompIekser,


prev.
next.