Boot, Das
prev.
play.
mark.
next.

:26:01
Der står to kønne piger.
Jeannette og ...

:26:05
Francoise.
:26:11
Ingen ved, at vi er forIovet ...
:26:15
UofficieIt.
:26:23
Må jeg se det?
:26:30
Hun er utroIig køn.
:26:38
Hvad er der?
:26:43
Hun er gravid.
:26:49
Er du kIar over,
hvad det betyder, -

:26:54
- hvis modstandsbevægeIsen
opdager det?

:26:58
Jeg har sagt det tiI hende,
men hun viI have det.

:27:07
- Hun viI have barnet.
- I er på den.

:27:59
De høje herrer i BerIin har travIt
med at give ChurchiII nye øgenavne.


prev.
next.