Escape from New York
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:04
Tanrý beni ve sizi korusun.
:12:15
Bilgisayar simulasyonu uçaðý izliyor.
:12:29
Düþtü!
:12:30
Kaçýþ kapsülü.
:12:36
40 derece, 50 yard uzakta.
:12:43
Gidiyorum.
:13:15
Ýstasyon 21
:13:28
1-W-Larry. Bataryanýn üstü.
:13:33
Ýniyoruz.
:13:36
Görüþ açýk.

Önceki.
sonraki.