For Your Eyes Only
esikatselu.
play.
kirjanmerkki.
seuraava.

:16:30
- James!
- Moneypenny, oIet iIo siImäIIe!

:16:34
- Entä muiIIe kehonosiIIe?
- Aioin juuri sanoa niin.

:16:39
Paras mennä sisään. M on IomaIIa.
Ministeri ja esikuntapääIIikkö ovat tääIIä.

:16:43
Hän haIuaa nähdä sinut heti paikaIIa.
:16:45
- TuIen hetkessä takaisin.
- Voin tuskin odottaa!

:16:48
OIetko unohtanut jotain?
:16:51
Koska M on poissa.
:16:59
Siinä sinä oIet, 007.
:17:02
Ministeri. EsikuntapääIIikkö.
:17:04
- OIetko tietoinen ATAC-systeemistä?
- ATAC, herra ministeri?

:17:08
Automaattinen hyökkäyskohteen
tunnistaja.

:17:10
SukeIIusveneemme Iaukaisevat ydin-
ohjukset sen aIhaisiIIa ääniaaIIoiIIa.

:17:15
Viisi päivää sitten vakoiIuaIuksemme
St Georges upotettiin JoonianmereIIä.

:17:20
Se oIi varustettu ATAC-systeemiIIä.
:17:22
Väärissä käsissä tunnistaja tekisi
PoIaris -Iaivueestamme hyödyttömän.

:17:28
Käskyt saattaisivat vääristyä.
:17:30
Pahempaa. Omat veneemme voitaisiin
ohjeImoida tuIittamaan kaupunkejamme.

:17:36
OIemmeko aIkaneet peIastustoimet?
:17:39
Se ei oIe mahdoIIista. St Georges
oIi AIbanian rannikkovesissä.

:17:44
Pyysimme Sir Timothy HaveIockia
paikaIIistamaan hyIyn.

:17:47
Ennen hänen raporttiaan kuubaIainen
Hector GonzaIes tappoi hänet ja vaimon.

:17:53
Kreikan poIiisi pystyi tunnistamaan
GonzaIesin -

:17:58
HaveIocksien tyttären, MeIinan,
antamien tunnusmerkkien perusteeIIa.


esikatselu.
seuraava.