Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:11:00
Когато я видите,
:11:01
кажете й, че времето изтича.
:11:04
Благодаря ви, Г-н Канон.
:11:06
Приятен ден.
:11:10
Миризмата на изгорало ми напомни
да не се впрягам.

:11:13
Но не можех я
изкарам от ума си.

:11:16
Имаше нещо в нея.
:11:18
Нещо опасно, което ме привличаше.
:11:33
Услуги "Trans-Com Message".
Съобщение за Хари Канон.

:11:39
Среща с позната дама на
Статуята на Свободата в 4 часа.

:11:46
Момичето. Трябваше да е тя.
:11:56
Но първо трябваше да се оправя
с няколко задника.

:12:30
- За това ли е всичко?
- Искам да се отърва от него.

:12:33
Искам това да свърши.
Говорих с Ръдник.

:12:36
Ще ми даде 300,000 в зелено за него.
Но се страхувам.

:12:39
- Не му вярвам.
:12:41
- И 300 са много.
:12:43
- Ще ми помогнеш ли?
:12:44
- Само да ме погледнеше...
и не можех да й откажа.

:12:48
- За 50% от това, което ще вземеш.
:12:50
Може да имаш всичко, което поискаш.
:12:52
Само стой с мен.

Преглед.
следващата.