Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:16:13
Нямам коса ...
:16:16
Голям.
:16:17
Не смятам да се разхождам гол.
:16:25
Това се едно е излязло
от "Ten Commandments".

:16:36
Чрез силата на Лок-Нар…
:16:39
който е в ръцете на господаря ти -
:16:41
ти заповядвам да излезеш напред.
:16:43
Улатек!
:16:45
Дай ми силата си,
за да изпълним жертвоприношението.

:16:50
Хайде, Улатек!
Заповядвам ти!

:16:55
Защо правят това?
:17:16
Нормално е да съм мъртъв.
Мислех си, че ще мога да избягам -

:17:19
но новото ми тяло работеше страхотно.
:17:21
Надявах се, че и с нейното е така.
:17:35
Благодаря.
:17:37
Тя имаше хубави очи.
:17:39
Исках да си поговорим…
:17:41
но и задавах все същите остарели въпроси.
:17:43
От тук ли си?
:17:45
Може и да не повярваш, но аз съм
от друг свят…

:17:48
наречен Земя.
:17:50
И аз съм от там.
:17:51
Казвам се Катрин Уелс.
И съм от Гибралтар.

:17:55
Спаси ми живота.
Няма как да те възнаградя, но ...

:17:59
aко някоя част от талото ми ти харесва
ще е твоя.


Преглед.
следващата.