Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:39:00
Ти съжаляваш? За мен какво да кажа?
:39:02
Трябва да събера тези задници отново.
:39:06
- Къде съм?
:39:08
- Хей, кое е това маце?
:39:09
Погледнете ми дрехите.
:39:11
Кой ще плати за почистването им?
:39:13
Заповядвам да ме върнете
в офисът ми!

:39:17
Ще има да чакаш.
:39:18
Има молекулярни неустойчивости
нявсякъде по кораба.

:39:21
- Неможеш да си тръгнеш.
- Какво?

:39:22
Той шегува ли се?
:39:24
Нестабилна зона.
Ще стойш тук.

:39:27
Но аз имам планове за вечерта.
:39:31
Вече нямаш.
:39:32
Искаш ли нещо за пиене?
:39:33
Ела с мен.
:39:35
Ще се почувстваш по-добре
след чаша от това.

:39:38
Нямате ли диетична сода?
:39:41
Типичен робот.
:39:43
Първото земно масе
което виждаме от години и той се опитва да се разпише.

:40:04
Има ли останали
някаква дрога?

:40:07
Само една чанта.
:40:09
В предавателното отделение е.
:40:11
Супер.
:40:23
Достатъчно ли е?
:40:25
- Не. Дай да се разбием.
:40:27
- Добре казано, брато.

Преглед.
следващата.