La Guerre du feu
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:04
Преди 80 000 години
се родило човечеството.

:00:07
Праисторическият човек е знаел
как да запази чудото на огъня.
Чудо което природата благосклонно му бе
дарила (светкавици и изригващи вулкани).

:00:14
Но той не е имал способностите
сам да създаде този елемент.

:00:17
Притежанието на огъня, което приемаме
за даденост днес, е било причина за
безброй конфликти и жестоки борби.

:00:22
Само притежанието на огъня е
гарантирало живот и оцеляване
в тези тежки времена.

:00:27
Огънят е бил използван не само за
печене на уловения дивеч, но също така
да предпазва от ужасния студ на
ледниците и нападенията на диви животни.

:00:34
Огънят, с неговата животворна сила,
е бил ядрото на прачовешките общества.

:00:37
Този, който е притежавал огън,
е притежавал живот.

:00:57
В НАЧАЛОТО БЕ ОГЪНЯ

Преглед.
следващата.