La Guerre du feu
prev.
play.
mark.
next.

:00:07
Pre 80.000 godina
èoveèanstvo je roðeno.

:00:10
Praistorijski èovek znao je kako oèuvati dar vatre
koji mu je priroda podarila
(treskovi gromova i vulkani koji izbacuju vatru),

:00:15
ali nije imao sposobnosti da
sam stvori ovaj element.

:00:18
Posedovanje vatre, što danas smatramo dozvoljenim,
bilo je uzrok neisprièanih suprotstavljanja i sukoba,

:00:23
pošto je samo posedovanje vatre osiguravalo život
i preživljavanje u onim teškim vremenima.

:00:27
Vatra nije korišæena samo za prženje uhvaæene divljaèi,
veæ i za zaštitu od užasne hladnoæe glejzera
kao i za zaštitu od divljih životinja.

:00:33
Vatra, sa svojom moæi davanja života, bila je
središte protoljudske zajednice.

:00:37
Onaj, ko je posedovao vatru, posedovao je život.
:00:59
ZAHTEV ZA VATROM

prev.
next.