Raiders of the Lost Ark
prev.
play.
mark.
next.

1:00:04
Veæ sam vam rekla sve što znam.
Nisam lojalna Jonesu.

1:00:09
Nije mi doneo ništa osim nevolja.
1:00:17
Marion, vi ste predivni.
1:00:25
Mislim da ne trebamo dadilju.
1:00:32
Polako.
1:00:36
Dole. Pažljivo.
1:00:41
Jesi li dobro?
1:00:45
Nežno momci. Nežno.
1:01:06
Rekao sam ti da æe biti u redu.
1:01:33
Silazi ovamo.
1:01:53
Ti natoèi.

prev.
next.