First Blood
prev.
play.
mark.
next.

:04:02
Tako niko neæe biti povrijeðen.
:04:04
Sam æu obaviti moj posao, umjesto
da zatvorim oèi i da se nadam da li æe da
ga uhvate u Seattle!

:04:10
Vi ljudi æete svi biti pobijeni!
:04:13
Mi policajci izvršavamo naše
dužnosti isto kao heroji iz specijalnih odreda.

:04:20
Nauèili smo ih kako da prežive!
- Nikad nisam razmišljao o tome!

:04:25
Da li želite rat koji æete izgubiti?
- Sa 200 ljudi protiv jednog?

:04:31
Ako šaljete tamo toliko ljudi
ponesite dovoljno vreæa za leševe!

:04:42
Na èijoj god da ste strani,ja mislim,
da vi hoæete samo da pokrijete svoju gizicu...

:04:48
Ako zaista želite da Rambo-a
uhvatimo živog, onda me pratite.

:05:13
Državna policija zove John Rambo-a.
Prijem.

:05:23
Državna policija zove John Rambo-a.
Javi se molim te. Prijem!

:05:30
Ako slušaš, Rambo, ovakva je
tvoja situacija: opkoljen si...

:05:34
Svi moguæi putevi za bijeg su blokirani,
svi auto-putevi, putevi i požarni prolazi.

:05:40
Tvoj služba prema ovoj zemlji
æe biti uzeta u razmatranje.

:05:45
Odgovori mi, sve može biti riješeno.
Molim javi se. - Ima li nešto?

:05:51
Uzeo je radio jednom od mojih ljudi.
- Sigurno nas sluša.

:05:54
Mogao bih da pokušam da uhvatim nešto.
- Naravno da sluša!


prev.
next.