Breathless
prev.
play.
mark.
next.

:58:00
Niko vam nije javio?
:58:01
Da. Rekoše da æe biti Oldsmobile.
:58:05
Pokvario se u poslednjem trenu.
:58:07
Dakle?
:58:09
Pa, to je to.
:58:23
900,000.
:58:27
Ali, imaæu novac tek sledeæe nedelje.
:58:31
Kopile jedno!
:58:33
A vi, g. Kovacs? Ko ste vi?
:58:39
Pa šta?
:58:41
Pa, ne dobijate sada npvac.
:58:44
- Gadno. Veæ je 3?
- Prošlo èetvrt.

:58:47
Mogu telefonirati?
:59:05
Antonio je tu?
:59:07
Baš je izašao.
:59:09
Prokletstvo!
:59:10
Rekao je da se naðete
kod Escalea u 4.

:59:13
Escale u 4. OK, hvala.
:59:20
Ne trudite se.
Nosim keš sa sobom.

:59:23
Pozajmi mi 10,000.
:59:27
5000.
:59:30
2500.
:59:37
Ona ne ide?
:59:42
Hej, ti?
:59:45
Skinuo si razvodnu kapu?
:59:50
- Duguješ mi za poziv!
- Za taksi!

:59:55
Nagazi! Nagazi!
:59:57
Zajebi pešake! Požuri!

prev.
next.