Octopussy
prev.
play.
mark.
next.

:17:01
Razradili smo brojne strategije napada
na novom kompjutoru ``Kutuzov``

:17:06
i ustanovili da nagli napad
s deset oklopnih divizija sa sjevera,

:17:12
te pet dodatnih iz Èehoslovaèke,
za pet dana donosi pobjedu

:17:20
protiv bilo kakve obrane.
:17:24
To je suludo.
:17:27
Znamo gdje bi to završilo.
:17:29
NATO bi uzvratio nuklearnim oružjem.
:17:33
Nikada.
:17:34
Zapad je dekadentan i podijeljen.
:17:38
Boje se naše atomske osvete.
:17:42
Diljem Europe, ljudi demonstriraju
i traže jednostrano nuklearno razoružanje.

:17:47
Ne želim riskirati rat
:17:50
da zadovoljim tvoju osobnu paranoju
i utažim tvoju žeð za osvajanjem.

:17:56
Energiju moramo usmjeriti
prema važnim domaæim problemima.

:17:59
- Generale Gogolju, podsjetit æu...
- Drugovi, sjednite.

:18:03
- Htio sam reæi...
- Obojica.

:18:07
Socijalizam æe
osvojiti svijet mirnim putem.

:18:10
Naša vojna zadaæa
je iskljuèivo obrambena.

:18:14
Je li to jasno, generale Orlove?
:18:20
Generale Gogolju, možeš li nastaviti?
:18:24
Hvala, druže predsjednièe. Sada æu
prijeæi na pojedinosti u mome izvještaju...

:18:29
Recite mu da æu stiæi èim uzmognem.
:18:37
KREMLJ, SPREMlŠTE UMJETNlNA
:18:49
Molim vas!
:18:51
- Pokušavam se usredotoèiti.
- Lenkine.

:18:57
- Što je bilo?
- Strašne vijesti, druže generale.


prev.
next.