Octopussy
prev.
play.
mark.
next.

:29:02
Dobro pamtite lica.
:29:04
l brojke.
:29:08
- Ovo nije sluèajna podudarnost.
- Nije.

:29:11
- Što æete popiti?
- Ništa, hvala.

:29:14
Možda drugi put?
:29:18
Hvala.
:29:25
Šest i jedan.
:29:26
- Dakle?
- lzgleda da bojnik dobiva.

:29:32
Mogli bismo to uèiniti još zanimljivijim,
bojnièe. Udvostruèimo na 100.000 rupija.

:29:41
Ne mogu prihvatiti. Ne uz vašu sreæu.
:29:45
Dobili ste.
:29:47
Ja bih prihvatio tu ponudu.
:29:51
Zašto onda ne sjednete
na bojnikovo mjesto, g...?

:29:56
Bond.
:29:58
James Bond. Hvala, baš me veseli.
:30:01
Dakle, 100.000 rupija.
:30:07
Dvije šestice.
:30:09
Nije bilo mudro prihvatiti dvostruki ulog.
:30:21
- Dvostruko.
- Naravno.

:30:24
Pobjedu donose jedino dvije šestice.
:30:27
Ulog je 200.000 rupija. lmate li gotovinu?
:30:35
Mislim da ovo dovoljno jamèi.
:30:41
Slažete se?
:30:49
lgrajte, g. Bonde.
:30:52
Trebat æe vam puno sreæe
da se iz ovoga izvuèete.

:30:56
Sreæe?
:30:57
Onda æu iskoristiti igraèku povlasticu

prev.
next.