Octopussy
prev.
play.
mark.
next.

:37:13
- Kako ste?
- Nesretan sam, 007, zahvaljujuæi tebi.

:37:16
Kako mogu nastaviti kvalitetno raditi?
:37:20
Poslali su me ovamo bez najave.
:37:22
lmate li tanji konac?
Netko je zabio nož u moj novèanik.

:37:26
Šteta što te je promašio.
:37:29
Karen, možeš li se pobrinuti za ovo?
:37:32
Takoðer sam zametnuo svoj PPK.
:37:35
- Još nešto?
- Ne, to je sve.

:37:45
Prokletstvo.
:37:47
Ne možete ga držati dignutog, Q?
:37:50
Probni model.
:37:56
- Zdravo, Smitherse.
- Zapovjednièe.

:38:04
- Krvavo, Q.
- Doði. lmam nove stvari za tebe.

:38:07
Vrlo lijepo, Smitherse.
:38:10
Je li ureðaj za navoðenje spreman?
:38:12
Ne samo on, veæ i vrlo osjetljiv mikrofon.
:38:18
Ovdje mu je mjesto.
:38:21
Evo, uzmeš nalivpero.
:38:23
Zavrneš vrh,
:38:26
i dobiješ vrlo koncentriranu
mješavinu dušiène i solne kiseline.

:38:30
- Topi kovine.
- Odlièno za otrovna pisma.

:38:35
Pazi sad, 007.
:38:37
lzvuci vrh nalivpera.
:38:39
Pomoæu ove ultrasenzitivne slušalice,
èut æeš što mikrofon bilježi.

:38:43
Ureðaj za navoðenje kompatibilan
je s radiolokatorom u tvom satu.

:38:50
Ako ga nisi izgubio.
:38:57
To je èudesno, Q. Stvarno funkcionira.

prev.
next.