Octopussy
prev.
play.
mark.
next.

:53:28
Nadam se da ste imali ugodan let.
:53:34
Ako poðete ovamo,
otkrit æete da je sve u redu.

:54:11
Èestitam vam na kvalitetno
obavljenom poslU, Kamale Khane.

:54:16
Hvala, generale Orlove.
:54:17
Kao što vidite,
svaki dio je toèno reproduciran

:54:22
prema Lenkinovim uputama.
:54:26
Dobro. Stavite to u helikopter.
:54:34
- Možemo li im vjerovati?
- Uvjeravam vas da æe šUtjeti.

:54:42
ObojiCa smo pUno Uložili.
:54:45
Kad dobijem što želim,
vi æete dobiti pravi nakit.

:54:51
Toèno...

prev.
next.