Octopussy
prev.
play.
mark.
next.

1:11:05
ldemo li nekamo?
1:11:07
Sutra poslovno putujem u Europu.
1:11:10
Šteta. Baš sam se poèeo zabavljati.
1:11:14
Mislim da biste morali ostati.
lzbivat æu tek tjedan dana.

1:11:18
Kad se vratim,
razgovarat æemo o buduænosti.

1:11:21
Ne mogu jamèiti da æu vas doèekati.
1:11:25
O, Jamese. lstog smo soja.
1:11:29
Silna je nagrada za darovita
èovjeka poput tebe koji želi riskirati.

1:11:35
- Nisam za iznajmljivanje.
- Principijelan muškarac.

1:11:38
Za èiju smrt se dobiva nagrada.
1:11:40
Naravno, uèinio bi to
za Kraljicu i domovinu.

1:11:46
Ja nemam domovinu,
nitko ne traži moju glavu.

1:11:48
Ne moram se isprièavati tebi,
plaæenom ubojici, zbog toga što èinim.

1:12:09
Ne.
1:12:10
U pravu si.
1:12:12
lstoga smo soja.

prev.
next.