Octopussy
prev.
play.
mark.
next.

1:17:17
Što se dogodilo Vijayu?
1:17:22
Bio je živ kad sam ga našao.
1:17:25
- Je li nešto rekao?
- Samo: ``Bio je to Kamalov èovjek.``

1:17:33
Nema više problema.
1:17:39
- Javite M-u da me prièeka u Berlinu.
- Zašto?

1:17:42
ldem u cirkus u Karl-Marx-Stadtu.
1:17:54
Provjerili smo, cirkus ``Octopussy`` je bio
u lstoènom Berlinu kad je ubijen 009.

1:18:00
Karl-Marx-Stadt je istoènije.
1:18:03
Zašto bi general Orlov
sudjelovao u pljaèki dragulja?

1:18:07
Dragulji su, gospodine,
oprostite na analogiji,

1:18:11
tek vrh kraka.
1:18:15
Trebat æete novi identitet.
1:18:17
Charles Moreton,
zastupnik proizvoðaèa iz Leedsa

1:18:21
u posjeti tvornicama namještaja
u lstoènoj Njemaèkoj.

1:18:24
- Karl æe vas uvesti.
- Nema problema.

1:18:35
Upamtite, 007, sami ste.
1:18:38
Hvala, gospodine. Sad mi je puno lakše.
1:18:49
NAPUŠTATE AMERlÈKl SEKTOR

prev.
next.