Octopussy
prev.
play.
mark.
next.

1:24:48
Snaga 100 kilotona.
1:24:50
Uèinak je isti
kao i od amerièke bobme srednje snage.

1:24:55
Detonator je, pozorno slušajte,
programiran na èetiri sata.

1:25:02
Ovdje namjestite vrijeme eksplozije.
1:25:08
Aktivira se umetanjem, te okretanjem
poluge za 90 u smjeru kazaljke na satu.

1:25:15
Za vrijeme eksplozije morate
biti udaljeni barem trideset kilometara.


prev.
next.