Octopussy
prev.
play.
mark.
next.

1:33:12
Kamal Khan kaže da æemo
ostati ovdje dok ne prijeðemo granicu.

1:33:25
Registracija ukazuje na generala Orlova.
1:33:28
Pronašli smo ovo.
1:33:33
- Gdje je sada general Orlov?
- lzvijestili su da ide prema granici.


prev.
next.