Octopussy
prev.
play.
mark.
next.

1:44:16
lsprièajte me. Moram obaviti neke
putne formalnosti. Uživajte u predstavi.

1:44:21
- Hvala.
- Siguran sam da æe ga se ovo dojmiti.

1:44:24
Znam da neæe biti razoèaran.
1:45:48
- To je bio Bond.
- Dobro. Neka samo nastavi.

1:45:50
Zakasnit æe,
a usput æemo se i njega riješiti.

1:45:58
Odlièno je, zar ne?

prev.
next.