WarGames
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:24:01
Èíslo Protovision.
:24:04
Jo. 555 8632.
:24:07
Díky. Mohl bys mi taky øíct pøedèíslí
pro onen region?

:24:12
399, 437, 767, 936.
:24:17
Dík.
:24:33
Protovision... Mám tì.
:24:55
Ano?
:25:04
Saulova putyka s rybama.
:25:17
- Ahoj!
- Oh, Ahoj!

:25:23
Co?
:25:24
Pøemýšlela jsem.
o mých známkách.

:25:27
- Mùžeš je poøád zmìnit?
- Oh, Nevím...

:25:29
Nemùžu uvìøit, že jsem byla tak pitomá.
Mìla jsem ti to dovolit.

:25:33
- Nevím. Asi to bude trochu t잚í.
- Proè?

:25:36
Mohli zmìnit kódy.
:25:39
Možná ne. Nevíš, dokuï nezkusíš?
:25:43
- Sakra!
- Prosím.

:25:47
OK.
:25:48
- Dlužíš mi ètvrák.
- Jo. No tak.

:25:59
- Co to dìlá?
- No. Vytáèí rùzné èísla.


náhled.
hledat.