Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:42
Въображението е хубаво нещо, но моята
работа е да Ви задържа на правия път.

:00:47
Намираме се след извършване на деянието.
:00:50
Изглежда се връщате в Кайро и при мен,
когато имате проблем.

:00:55
Преди два месеца
напуснахте Кайро, жена си,

:01:00
всичко,
заради полицейска работа в Европа.

:01:04
Сега сте се върнали,
измъчван от главоболие.

:01:07
Ако искате да Ви помогна
да се отървете от главоболието,

:01:11
ние трябва да се върнем
два месеца назад във времето,

:01:15
до самото начало на историята.
:01:19
Според това, което знам, Европа
се е превърнала в мания за Вас.

:01:32
Как беше името му?
:01:34
Господин Фишър
:01:37
Фикс-идея, господин Фишър,
душевно състояние.

:01:42
Нямам съмнение, че престоят
в Европа е бил болезнен -

:01:46
болезнен.
:01:49
Така Вие трябва да се върнете
във вашата памет.

:01:54
Тежко е за Вас
да си спомните, казвате.

:01:58
Да. Да.

Преглед.
следващата.