Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:16:11
Винаги си бил добро момче, Фишър.
:16:14
Само работа и никакво забавление.
:16:17
Ти искаш да разбереш всичко.
:16:20
Защо изобщо се захвана с полицията?
:16:23
Не мисля, че е в кръвта ти.
:16:26
Твойте хора
никога не са познавали радостта.

:16:37
Знаеш ли какво е това?
:16:42
Това е разликата
между мен и теб.

:16:46
Погледни!
:16:54
Напълно ли си откачил?
:17:03
- Защо побягна?
- Не знам.

:17:06
Едно момиче е убито тук.
:17:09
- Аз им казах къде да търсят.
- Ти си мечтател, Фишър.

:17:15
- Видя ли кой го направи?
- Не, току що пристигнах.

:17:19
- Познаваш ли я?
:17:21
Тя не трябваше
да идва тук тази вечер.

:17:24
Опитах се да и кажа.
Тя ми беше сестра.

:17:27
Ние продаваме лотарийни билети.
:17:29
Изглежда не разбираш.
:17:31
Твойте методи
са остарели и прекалено рисковани.

:17:34
Лотарийни билети?
Лотарийни билети?

:17:39
Ние сме тези,
който ги убиват.

:17:42
Тя знаеше рисковете.
Лотарийни убийци.

:17:46
Някой убива
продавачи на билети.

:17:49
Така че, ние се държим заедно.
:17:51
Винаги се движим
по двойки и тройки.

:17:54
Той каза, че ще купи много билети
ако тя отиде сама тази вечер.

:17:57
Тя каза, че е глупаво
да се страхуваме.


Преглед.
следващата.