Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:22:09
Извини ме. Имаш ли коментар
за Дейв-а, Началник Креймър?

:22:49
"Скъпи Озбърн,
благодарим за заема."

:22:53
"Ние мислим, че снимките са част...
:22:56
" oт рапорт 19040616-JJ...
:23:01
относно Хари Грей "
:23:22
Опитвам се да си спомя
по-лесен път до архивите.

:23:25
Трябва да е имало такъв много отдавна.
:23:28
Бележката в тръбната поща
ме накара да проявя любопитство -
какво има в този файл на Хари Грей.

:23:34
Озбърн е бил надушил нещо.
Аз искам да открия какво.


Преглед.
следващата.