Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:25:01
Но това е част от работата Ви
г-н Фишър, нали?

:25:05
Кайро изглежда далеч, много далеч.
:25:11
Това е много красив труп.
Може да се уверите в това.

:25:16
Трупът е безличен.
:25:20
Това ,което интересува учения
са следите на убиеца.

:25:26
Ние търсим работите на
съзнанието,на човешкото съзнание.

:25:31
В това е тръпката.
:25:34
Дело на Лотарийния убиец ли е?
:25:37
О, да, няма съмнение.
:25:39
Тя е нарязана прецизно
по същия маниер.

:25:42
Може ли да не си почивате сега?
:25:56
Би ли могло това да е подражание?
:25:58
Ако е така, това е добра имитация.
:26:00
Има едно нещо
за убийствата, което не е било
споменавано в пресата.

:26:05
Смъртта е настъпила
преди разчленяването.

:26:11
Каква е причината за смъртта?
:26:14
Задушаване. Вижте.
:26:20
Тези продавачи на лотария
са слаби хора и

:26:24
незащитени инвалиди...
:26:28
и млади жени и така нататък.
:26:31
Разчленяването -
с нож ли е направено?

:26:35
Счупена бутилка.
Шокира ли Ви това?

:26:42
Бях извън практическата работа
в полицията за известно време.

:26:46
Но сте професионалист.
И двамата сме.

:26:49
Нашето уважение
е за убиеца, не за жертвата.

:26:53
Тя си е отишла.
Той остава някъде навън,

:26:57
оставяйки свойте малки следи,
неговата собствена малка система.


Преглед.
следващата.