Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:28:33
Тора, Тора.
:29:10
Паднах. Получавам такива
нападки ,знаеш ли?

:29:14
Това ще е всичко.
:29:17
Не знам как
да обясня това, Фишър.

:29:20
Не знам дали разбираш
значението на дума като "изкупление".

:29:25
Чувствам, че трябва да се отплатя някак.
Разбираш ли какво имам в предвид?

:29:29
Не искаш да знаеш.
:29:32
По-рано тази вечер
ми се обадиха за убийство.

:29:37
Момиче. Случаят е подобен на нещо,
по което работеше преди да се оттеглиш.

:29:41
"Мама го прави.
Татко го прави.

:29:45
"Конете се опитват и..."
- Мисля, че ще се върна утре.


Преглед.
следващата.