Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:36:01
Знам, че съм глупав стар негодник.
:36:04
За Бога, при всяко положение ще направиш,
каквото смяташ, че е правилно.

:36:37
Никога не сме се карали преди.
:36:40
Наистина го е грижа за вас, г-н Фишър.
:36:43
Знам.
:36:47
Той толкова се страхува...
:36:49
дори от най-малките неща -
:36:52
от къщата и тъмнината.
:36:57
Никога не си почива.
:36:59
Той просто обикаля там горе.
Чуйте.

:37:05
Винаги ли е толкова тъмно, колкото по
това време на годината?

:37:07
Вече няма сезони.
:37:10
Последните три лета
не бяха лета.

:37:14
Времето постоянно се променя,
:37:18
но никога не се променя наистина.
:37:29
Той би ли се наранил?
:37:36
Тази сутрин ме помоли да изгоря
всичките му книги и документи.

:37:44
Разкажи ми за жена му.
:37:46
Били са женени няколко години
преди тя да умре, нали?

:37:49
Той ли каза това?
:37:53
Неочаквано, когато се върна
преди месец, беше женен.

:37:57
Тя остана една седмица.

Преглед.
следващата.