Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:38:00
Тя не е мъртва.
Просто си тръгна.

:38:14
Виждали ли сте детето?
:38:23
То е нейно от предишен
брак. Тя го изостави.

:38:28
Как може някой да направи това?
:38:48
Шшшт.
:38:50
Ето ,ето сега..
:38:53
Сега, сега шшш.
:38:56
Ето.
:39:14
Хари Грей... Доклад...
:39:27
Говорете ми ,г-н Фишър.
:39:30
Намерих липсващия доклад.
:39:34
Хари Грей е бил тук,
за да изплаши Озбърн,

:39:37
да унищожи всяка
информация за себе си.

:39:40
Озбърн се приближаваше твърде много.
:39:43
Дължа му го,
да продължа с това.

:39:46
Как може да ти помогне този доклад?
:39:48
Той е надзорен доклад
на едно невинно малко пътешествие...,

:39:51
което Хари Грей направи
години преди Лотарийните Убийци.

:39:55
Ако бяхте чели
"Елементът на престъпление", щяхте да знаете.


Преглед.
следващата.