Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:41:01
да постави под въпрос пътя
към престъплението.

:41:04
Това е опасен начин
да се стигне до разбиране.

:41:06
Винаги съществува рискът
да го опорочим.

:41:09
Моралът на полицията
не е по-различен от този на обществото.

:41:12
Вие твърдите, че престъплението може да
възникне само в специфичен елемент.
Елементът на престъпление.

:41:17
Да. Следващият въпрос.
- Метафизика !

:41:19
Никога не съм твърдял, че методът
е развит напълно.

:41:24
Какво правя тук?
:42:01
Ако си тръгнеш сега,
никога няма да се върнеш.

:42:16
- Ало?
- Озбърн?

:42:19
- Сега можем да отворим чекмеджето.
- Ало?

:42:21
Тук хотел Шатц.
В Халберщад.
(*от немски : Шатц - Съкровище*)

:42:26
Мислих си...
Ако наистина смятате, че е важно..

:42:29
Какво чекмедже?
:42:31
Чекмеджето на Хари Грей.
Не сте ли г-н Озбърн?

:42:36
Защо не се защитите, Озбърн?
:42:39
На път съм.
:42:55
Сега преследвам един мъж...
Хари Грей


Преглед.
следващата.