Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:46:00
и бардакът на Мадам Герда.
:47:07
Да Ви предложим ли
нещо за ядене, г-не?

:47:19
Усетихте ли чаршафите?
:47:22
Вятърът не е сух.
:47:36
Това е кравата
със смачкания рог...

:47:38
която метна кучето,
което разтревожи котката,

:47:40
която уби плъха,
който яде от пръстта...,

:47:42
която лежи под къщата ,
която Джак построи.

:47:45
Това е девойката - окаяна...,
:47:47
която издои кравата
със смачкан рог...,

:47:49
която метна кучето,
което разтревожи котката...,

:47:51
която уби плъха,
който яде пръстта...,

:47:53
която лежи под къщата,
която Джак построи.

:47:55
Това е девойката, цялата окаяна, която
издои кравата със смачкания рог...,

:47:59
която метна кучето,
което разтревожи котката...,


Преглед.
следващата.