Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:01
- Какво правиш?
- Начертавам маршрут.

:02:04
Кафе?
:02:08
Не, благодаря.
:02:10
Мисля, че трябва да пийнеш малко.
:02:19
Не мога да остана в Халберщат.
:02:22
Винаги е 3.00 сутринта.
Разбираш ли ме?

:02:25
Вярвам в радостта.
:02:28
Искаш ли да го кажа пак?
Вярвам в радостта.

:02:32
Искам да ти покажа нещо.
:02:36
Какво искаш да ми покажеш?
:02:42
Ким ще ме поразходи..
:02:45
- По канализацията,
:02:47
в тунела на любовта.
:03:00
Добри са за стягане,
:03:02
но след това ще се чувстваш ужасно.
:03:11
Е...
:03:18
Ти и жена ти...
Какво стана?

:03:23
Затрупаха ни пясъците.
:03:25
И ти просто си тръгна?
:03:27
Спомням си малка
татуировка, синя звезда.

:03:32
Къде?
:03:35
Над дясната и гърда.
:03:37
- Харесваше ли ти?
- Не.

:03:40
А може би ми харесваше...
:03:43
Спомням си...
бяхме заедно.

:03:47
Хората продължават напред.
Ти е трябвало да оцелееш.

:03:52
Не. Не.
:03:58
Правиш секс.

Преглед.
следващата.