Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:00
Лекарството на Ким подейства.
Чувствам се добре.

:04:04
Но не е това, което търсиш.
:04:07
Нека изясня нещо.
:04:09
Вие се опитвате да възстновите
главоболията на Хари Грей...

:04:12
чрез страничните ефекти
на тези хапчета.

:04:27
Трябва ми нещо, върху което да работя.
:04:32
Не мърдай.
:05:26
Казах ти, полежи още.
:05:29
Не.
:05:34
Не.
:05:54
Казах ти, че няма да
се прибера вкъщи веднага.

:05:56
Добре. Сега искам
да направиш нещо.

:05:59
Искам да дойдеш с автобуса.

Преглед.
следващата.