Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:26:04
Ало? Fraulein?
:26:18
Два пъти сте били в пета стая.
:26:20
Пак ще взема нея.
:26:25
- Но не искаме никаква бъркотия този път.
- За какво говорите?

:26:29
Може би трябва да го кажа на госпожата.
:26:34
Е, това може да не е Савой,
но се опитваме да поддържаме стаите чисти.

:26:39
Става ли?
:27:24
Искам да Ви покажа нещо.
:27:30
По-късно.
:27:43
Хари дойде в Халберщат...
:27:46
и остана с Ким
die halbe Nacht.
(половината нощ)


Преглед.
следващата.