Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:28:58
Само да можеше да се видиш.
:29:14
Не знаех,
че ще го приемеш така.

:29:19
Виж какво направих.
:29:28
Това не е първият път,
когато отсядаш в този хотел, нали?

:29:31
Какво имаш в предвид?
:29:33
Какво почувства Хари Грей
от кръвта когато ти се нарани?

:29:38
Не знам
за какво говориш.

:29:43
Пачавра!
:29:49
Ти си извратен! О, не!
:29:53
Не ! О!

Преглед.
следващата.