Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:30:14
Това там твоят приятел ли е?
:30:16
Успокой се, по дяволите.
Успокой се!

:30:19
Опитваш се да ме подлудиш,
да ме изплашиш. Това е заговор.

:30:25
- Какво искаш да знаеш?
- Всичко.

:30:28
Говори ли за Лотарийните убийци,
докато чука?

:30:31
Религиозен ли беше?
Слагаше ли захар в кафето си?

:30:40
Имам дете от Хари Грей.
:31:24
Кръвта ме накара да се замисля.
:31:26
Нещо, което трябваше да
осъзная много отдавна.

:31:29
Като проследих маршрута на Х. Г.,
се натъкнах на същото момиче.

:31:33
Ким е била с Хари Грей.
:31:45
Ще се отърва от хапчетата,
:31:47
отървавам се от Хари Грей за добро.
:31:50
Това не е мое гловоболие.

Преглед.
следващата.