Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:36:31
Той тук ли е сега?
:36:33
Страх ме е.
:37:02
Болен ли си?

Преглед.
следващата.