Forbrydelsens element
Преглед.
за.
за.
следващата.

:41:02
Мамка му. Спрете, шибаняци.
Накарай ги да млъкнат.

:41:21
Креймър е, не скачай.
:41:26
Не скачай.

Преглед.
следващата.