Ghost Busters
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:01
Možná se stavíme, jsi pro?
:48:05
Øeknu všem, že pøijdete.
Zahrajeme si na sardinky a ...

:48:11
Puste mì dovnitø! To jsem já!
:48:40
Haló ... Ahoj, mami.
Poøád nìco mám.

:48:45
Všechno je v poøádku.
Ne, jen jednou.

:48:51
Ach, ano ... dobøe.
:48:57
To nejde. Mami, musím konèit.
Mám schùzku.

:49:01
Ne, neznᚠho.
:49:06
Je to jeden z tìch Krotitelù duchù.
:49:10
Znᚠje z televize.
:49:13
Ano, ozvu se ti.
Pozdravuj tátu, ahoj.

:49:40
Ach, kruci.

náhled.
hledat.