Police Academy
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:04:06
Jo, jde ti to skvìle. Cítíš to?
Cítíš, jak ti to jde?

1:04:10
Ty stìraèe mùžeš vypnout.
1:04:16
Ted' pozor, pøed náma je auto.
1:04:25
Nešlápl jsi na brzdu!
1:04:27
Tos mi neøekl.
1:04:30
Ty idiote!
1:04:31
Parchante! Ty hajzle zasranej!
1:04:45
-Zastav a pust' mì k volantu.
-Ne, ted' ne.

1:04:48
Tohle je zábava!
1:04:52
-Zastav.
-Ne, ted' odtud padáme.

1:05:47
To je machr, ten Hightower!

náhled.
hledat.