Brazil
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:30:05
Nevadí vám, co dìláte
v Získávání informací?

1:30:11
Pøedpokládám, že byste tu
radìji mìla teroristu.

1:30:18
Kolik teroristù jste už potkal, Same?
1:30:24
- Skuteèných teroristù?
- Jo.

1:30:31
Jsem v práci teprve první den.
1:30:45
Zátaras.
1:30:48
- Co budeme dìlat?
- Zùstaòte v klidu.

1:30:51
Nezpomalujte! Nezastavujte!
1:30:54
Prosím, udìlejte, co øíkám.
Jeïte poøád dál.

1:30:59
Co to kurva dìláš, ty blbej...
1:31:13
Zvládli jsme to! Prorazili jsme!
1:31:24
Rychleji! A se jim ztratíme.
Jeïte dál.

1:31:29
Dupnìte na to! Rychleji!
1:31:33
- Sundejte tu nohu z plynu!
- Držte se ode mì zpátky!


náhled.
hledat.