Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:11:03
Primijetila sam.
Kakva mu je dijagnoza?

:11:07
"Teška trauma kad je imao 12.
:11:09
Brutalno ubojstvo
psihopatskog ubojice u samoobrani."

:11:13
Lijeèili su ga
na sve moguæe naèine.

:11:17
Zar nije èudno da mu je
mozak èitav od svih tih droga.

:12:25
Bojiš se paukova?
Bojiš se gumenih paukova?

:12:39
Tamo odakle dolazim,
nauèiš kako svladati strah.

:12:43
Zovu me "Neustrašivi" Reggie.
I ne bojim se paukova.

:12:48
Nije ti baš neka šala, èovjeèe!

prev.
next.