Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:43:53
Tu sam.
:43:56
Što se dogadja? Spavaš?
:44:33
- Hajde, idemo veæ jednom!
- Prièekaj malo, dolazim.

:44:37
Ne razumijem što se dogadja.
:44:41
Reggie, želim
da budeš dobar prema Pam.

:44:44
- Obojici nam èini veliku uslugu.
- Samo ako ikada dodje.

:44:48
Nemoj se svadjati s Demonom.
:44:51
Dodji! Pam! ldemo!
:44:54
Tina i Eddie æe se pojaviti
kad ogladne, prestani brinuti.


prev.
next.