Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:01:30
Naðimo ga.
Znam da je tu negde.

:01:35
Hajde, moramo ga naæi.
Znam da je tu.

:01:39
- Tamo!
- Na drugoj strani, desno.

:01:45
Da, tu je. Evo ga!
:01:48
To je. Sigurno!
:01:53
- Našli smo ga.
- Hajde, otkopajmo tog naivèinu!

:01:56
Da vidimo lice našem junaku!
:02:05
Kopaj! Dublje!
:02:12
Kopaj. Hajde, požurimo!
Brže! Kopaj!

:02:22
Makni tu zemlju pa æemo ga otvoriti.
Sad dolazi najgore.

:02:27
Hajde!
:02:33
Hajde!
:02:36
- Otvori.
- Pomakni to ovamo.

:02:41
Jaèe. Hajde.
:02:47
- Hajde, Neile!
- Evo, otvara se.


prev.
next.