Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:17:50
- Zdravo, devojke.
- Zdravo, Joey.

:17:52
Zdravo, Violet.
:17:57
- Šta radite?
- Stavljamo sušiti veš, Joey.

:18:00
Mogu li pomoæi? Dobar sam u tome.
Matt mi nikad ne dodeli tu dužnost.

:18:05
- Slušaj, moramo danas završiti.
- Pa, ovde sam da pomognem.

:18:11
Možeš raèunati na mene, Rob.
I ti, Vi.

:18:13
Hoæete èokoladu?
Mogu vam ju dati?

:18:17
- Dat æu vam pola.
- Odjebi!

:18:21
Dozvolite da vam pomognem.
Nije mi teško...

:18:26
- Gubi se!
- U kurac!

:18:28
Žao mi je.
Mogu to uraditi puno bolje,

:18:30
ali zbog vašeg ponašanja,...
zaboravite.

:18:35
Idem pomoæi
nekom drugom. Vidimo se.

:18:42
Promenite li mišljenje,
ja sam tu...

:18:46
Isuse, koji dosadnjakoviæ.
:18:51
Pogledaj kakva je plahta.
Ja ju neæu prati, ti ju operi.

:18:58
- Zdravo, Vice!
- Gubi se.


prev.
next.