Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:28:01
Victora i Joeyja danas sigurno
neæe biti ovde, Violet.

:28:04
Niti bilo kojeg drugog jutra.
:28:07
- Reggie!
- Bože. Žao mi je.

:28:13
Ne trebaš
postavljati tanjir za mrtvaca.

:28:16
- Rekla sam da mi je žao!
- Šta se dogadja?

:28:35
Znam kako se oseæate.
:28:39
Nije lako... nikome.
:28:44
Hajde, pojedimo doruèak.
:28:49
Žao mi je, Violet.
:29:00
- Gde je Eddie?
- Gore je, na spratu.

:29:04
Hoæeš pozvati Eddieja da doðe?
:29:13
Tommy? Hoæeš li?
:29:19
Da, svakako.
:29:40
Ne možeš prihvatiti zeku?
:29:50
U redu je, Tommy!
Sve æe biti u redu.

:29:54
Opusti se. Bit æeš dobro.

prev.
next.