Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

:40:04
- Možeš dobiti još.
- Eddie, ne možemo.

:40:08
- Matt æe nas ubiti.
- Nek' odjebe.

:40:12
- Jebi se.
- Taèno. Pojebi me.

:40:17
Hajde. Idemo.
:40:22
Idemo .
:40:39
Pazi, prašina!
:41:04
- Šta?
- Èekaj malo.

:41:07
Specijalno za ovu priliku.

prev.
next.