Friday the 13th: A New Beginning
prev.
play.
mark.
next.

1:21:01
Roy je bio samotnjak.
1:21:05
Nikad nije previše govorio,
èak ni s drugim osobljem hitne.

1:21:13
Pretpostavljam,
kad je bio pozvan na mesto ubistva

1:21:15
i kad je vidio svog Joeyja
onako raskomadanog...

1:21:24
Našli smo i ovo.
1:21:31
Verujem da je koristio Jasonove
stvari za...kamuflažu.

1:21:37
Svršetak krvavih orgija
u Crystal Lakeu

1:22:47
Zdravo.

prev.
next.